Referencie

služby

Medzi podnikateľské činnosti Arrabona EGTC patrí písanie projektov, projektové a finančné riadenie, grafické práce a práca s verejnosťou

 

Nič nepotvrdí lepšie úspešnosť našej činnosti ako pripravenosť a skúsenosti našich odborných pracovníkov s mnohoročnou praxou v oblasti výberových konaní.

 

Úspešní budeme vtedy, ak dosiahneme spoločne vytýčené ciele.
Vieme, že kým napísanie alebo riadenie projektu je pre nás výzvou, pre našich partnerov to znamená realizáciu obchodných cieľov a splnenie snov. Práve preto je pre nás každý projekt jedinečný a rovnako hodnotný.

 

Naše skúsenosti ukazujú, že ako domáce tak aj EÚ systémy súťaží majú tak špeciálne požiadavky, že v mnohých prípadoch predkladateľ žiadosti nie je schopný vlastnými silami žiadosť vyhotoviť, sám často nedokáže ani nájsť zdroj.

 

Práve preto môžu byť naše služby užitočným pomocníkom pri zorientovaní sa v tomto špecializovanom a komplexnom systéme, pretože naša každodenná práca sa zakladá na detailnej znalosti súťaží a systémov pravidiel súvisiacich s jednotlivými zdrojmi dotácií.
Nevyhnutná je úprimná dôvera, preto v súvislosti s každou súťažou, projektom uskutočňujeme takzvanú predbežnú kvalifikáciu oprávnenosti (či je partner oprávnený predložiť žiadosť vo výberovom konaní), samozrejme zadarmo. Tým sa zabezpečí, že predkladateľ žiadosti bude plne vyhovovať kritériám oprávnenosti stanovenými zadávateľom.

 

 

 

 

 

Vyžiadajte si od našich zamestnancov bezplatné informácie, predbežnú kvalifikáciu oprávnenosti vašej firmy!

Osobné stretnutie si dohodnite na: +36 96 515 630, alebo info@arrabona.eu

Prečo sa oplatí predkladať žiadosti?

Chceli by ste Vy alebo Vaša firma patriť k širokej vrstve podnikateľov, ktorí za časť svojho úspechu vďačia aj nenávratným dotáciám, ktoré sa v podobe daní dostávajú späť do hospodárstva?

 

Videli ste už tabule popri cestách, na ktorých sú uvedené podpory projektov? Rozvoj miest a obcí, odvádzanie dažďovej vody, výstavba prevádzok, modernizácia, podpora pre začínajúcich podnikateľov, rozširovanie, rekonštrukcie verejných inštitúcií a pod.?
Predložením takýchto a podobných žiadostí Vám dokážeme získať zdroje z domácich a EÚ fondov, pomocou ktorých môže Vaša firma ľahšie realizovať ďalší rozvoj.

Preto sa oplatí predložiť žiadosť.

S kým mám žiadosť napísať?

Naše dlhoročné skúsenosti ukazujú, že ako domáce tak aj EÚ systémy súťaží majú tak špeciálne požiadavky, že v mnohých prípadoch predkladateľ žiadosti nie je schopný vlastnými silami žiadosť vyhotoviť, sám často nedokáže ani nájsť zdroj.
Práve preto môžu byť naše služby užitočným pomocníkom pri zorientovaní sa v tomto špecializovanom a komplexnom systéme, pretože naša každodenná práca sa zakladá na detailnej znalosti súťaží a systémov pravidiel súvisiacich s jednotlivých zdrojmi dotácií.

 

Súhrne, práca konzultanta a pisateľa žiadosti Vám pomôže v nasledujúcom:
· prieskum, vyhľadávanie súťaží/zdrojov;
· analýza žiadostí, firiem;
· predbežná kvalifikácia;
· ubránenie sa úskaliam;
· zosúladenie cieľov a zdrojov;
· úspora nákladov.

Pomôžeme Vám alebo Vašej firme

PRÍPRAVA:

ZHOTOVENIE:

 • - monitorovanie projektov
 • - sústredenie nápadov pre projekty
 • - generovanie projektov
 • - predbežná kvalifikácia
 • - príprava podkladov
 • - vypracovanie štúdie ( napr. štúdie uskutočniteľnosti, atď.)
 • - napísanie žiadosti
 • - sústredenie dokumentácie (napr. povolenia, certifikáty, atď.)
 • - podanie žiadosti (elektronicky a/alebo poštou)
 • - oznámenie o prijatí/spracovaní žiadosti, odstránenie prípadných nedostatkov

REALIZÁCIA
( Project Management ):

SLEDOVANIE:

 • - uzavretie dotačnej zmluvy
 • - monitorovacie správy
 • - finančné výkazy
 • - riadenie projektov, podpora kontroly
 • - PR, marketing a povinnosť zverejňovania
 • - predloženie/prijatie záverečnej finančnej správy


Kde hľadať najnovšie informácie o výberových konaniach:

Széchenyi2020

tender monitoring