Prekrásne prírodné bohatstvo

Oblasť Malého Žitného ostrova s celkovou rozlohou takmer 400 km² je významnou mokraďou, vytvárajúcou životné podmienky množstvu rozmanitých druhov flóry a fauny.

ďalšie

Verejné priestranstvá

Barokové námestie „Széchenyi tér“ je hlavným námestím Győru. Obklopené je budovami pochádzajúcimi prevažne zo XVII. a XVIII. storočia. Po celé stáročia bolo toto námestie centrom verejného života a aj v súčasnosti je miestom konania rôznych podujatí.

ďalšie

Architektonické pamiatky

Medzi členmi združenia je mnoho miest a obcí bohatých na kultúrne pamiatky.

ďalšie

ČO ZNAMENÁ SLOVO HRANICA?

Pre mnohých ľudí VŠETKO. Miesto života, šťastia, ľudských osudov.


PREDSEDNICTVO