ZAKLADATELIA

GYŐR (RÁBA), MESTO SO ŽUPNÝM PRÁVOM, SÍDLO EZÚS ARRABONA
Atraktivita mesta nespočíva iba v jeho dynamickom raste vďaka vyspelému priemyslu, ale aj v kultúrnom živote, vo vyspelých výsledkoch dosiahnutých v športovej, kultúrnej oblasti, v oblasti cestovného ruchu so svojimi sakrálnymi pamätihodnosťami, ulicami, terasami centra, čím mesto sa stáva pravým európskym miestom pre nás všetkých. Chodiac po meste si človek môže všimnúť, že naše mesto je tradičným a moderným súčasne. V meste Győr je známou vecou, že deti, mládež majú svoje prednostné miesto. Z tohto dôvodu sa zrodila myšlienka v roku 2007 Festivalu Győrkőc, ktorý sa odvtedy preslávil ako významný medzinárodný festival.
www.gyor.hu

MOSONMAGYARÓVÁR, HLAVNÉ MESTO MALÉHO ŽITNÉHO OSTROVA

Patrí medzi tie mestá v Maďarsku, ktoré si po tisícročiach vedeli zachovať svoje výnimočné postavenie. Ani tie najtvrdšie zásahy historických udalostí nevedeli zničiť optimistický postoj tunajších ľudí. Mesto bolo bránou, hraničným pásmom, zároveň miestom otvárania hraníc. Bývalé župné sídlo, meno ktorého je spojené s deportovaním Židov a vysídlením väčšiny nemeckých obyvateľov. Napriek ťažkému osudu sa však mesto vždy našlo. Bolo centrom každodenného života Maďarov a Nemcov, mestom vôd, metropolou Malého Žitného ostrova napriek, že sa nachádza na periférii Žitného ostrova. V tieni dvoch metropol (Viedeň a Budapešť) disponuje so zvláštnymi črtami, jeho dve mestské časti (Moson a Magyaróvár) žili dlhé roky zvlášť, až kým sa nespojili v roku 1939.
www.mosonmagyarovar.hu

DUNAJSKÁ STREDA

Ak je cudzinec zvedavý, kde sa nachádza Dunajská Streda, nie je mu jednoduché dať jednoznačnú odpoveď, t.j. pre človeka rozmýšľajúceho v dimenziách krajiny, prípadne v európskych dimenziách... Napr. Ak záujemcovi ukážeme na mape úsek Bratislava – Komárno, potom Bratislava – Budapešť (Pressburg, Pozsony) a povieme mu ešte aj to, že sa lokalita nachádza na polceste medzi Győrom (Rab) a Bratislavou, blízko ľavého brehu Dunaja, cudzincovi sme vymedzili priestor pre Dunajskú Stredu v európskych dimenziách. Samotné mesto sa prvýkrát spomína v jednom historickom dokumente z roku 1256. Podľa geografického zaradenia bola Dunajská Streda postavená v strede Žitného ostrova, ktorý sa nachádza medzi zemepisnými stupňami 47° 49’ a 48° 11’ severnej zemepisnej šírky, respektíve medzi stupňami 39° 49’ a 35° 49’ východnej zemepisnej dĺžky.
www.dunstreda.sk

ŠAMORÍN

Dátum založenia Šamorína nie je známy. Podľa Mateja Bela a iných známych historikov, Šamorín dostal svoj názov po Panne Márii. Osadu „Villa Sancta Maria“ spomínajú listiny prvýkrát v r. 1238. Najvzácnejšou historickou pamiatkou v Šamoríne je budova reformovaného kostola, ktorá je jedným z najstarších a najkrajších kostolov na Žitnom ostrove. Kostol bol pôvodne postavený v tretej štvrtine 13. storočia v románskom štýle. Pôvodnú budovu tvorí dnešná hlavná loď a svätyňa bez sakristie a vedľajších lodí. V oblúku svätyne sú zobrazení apoštoli zo Starého zákona v medailónoch umiestnených do ozdobných kruhových rámov a opatrených stuhami s nápismi. Rímsko-katolický kostol a kláštor podľa zachovaných dokumentov z rokov 1722 až 1778 boli postavené podľa projektu J.G. Altenbergera. Ich staviteľmi boli pauláni. Obe pamiatky sú významnými stavbami obdobia neskorého baroka.
www.samorin.sk